"Portret Fryderyka Chopina", Luigi Islerok.  1842, kamea w jasnokremowym agacie "ISLER",  Muzeum Fryderyka Chopina

w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina 

[M/31],   foto - Waldemar Kielichowski

Przed przystąpieniem do konkursu każdy kandydat zostanie poproszony o podpisanie "Zgody na przetwarzanie danych osobowych" na formularzy dostarczonym przez Organizatorów. Odpowiedni formularz dostępny jest tutaj

 

REGULAMIN

V Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego dla dzieci i młodzieży

DO POBRANIA:
Regulamin
Program
 Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Zgoda na przetwarzanie danych

1. Organizatorami Konkursu są: Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie oraz stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki”.

2. Konkurs odbędzie się w dniach 14 - 16 marca 2019 roku w Auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

3. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki naszego wielkiego rodaka-Fryderyka Chopina, a także:
• promocja młodych talentów i prezentacja ich umiejętności na forum międzynarodowym
• konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych
• nawiązywanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy uczniami fortepianu i nauczycielami
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na twórczość Chopina, ze szczególnym uwypukleniem tańców stylizowanych

4. Konkurs jest przeznaczony dla młodych pianistów wszystkich narodowości – uczniów szkół muzycznych
na poziomie podstawowym i średnim oraz uczących się indywidualnie. Nie dopuszcza się do udziału
w konkursie studentów wyższych szkół muzycznych.

5. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych:
kategoria 1 – do 12 lat ( urodzeni 14 marca 2007 i młodsi )
kategoria 2 – do 14 lat ( urodzeni 14 marca 2005 i młodsi )
kategoria 3 – do 17 lat ( urodzeni 14 marca 2002 i młodsi )
kategoria 4 – do 21 lat ( urodzeni 14 marca 1998 i młodsi )

6. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie tylko w jednej kategorii wiekowej. Dopuszcza się udział
w kategorii wyższej względem wieku uczestnika pod warunkiem wykonania utworów wymaganych
w wybranej kategorii.

7. Dla wszystkich grup konkurs jest jednoetapowy.

8. Uczestnicy zobowiązani są wykonać utwory wybrane z programu podanego przez organizatorów, przygotowane w oparciu o oryginalne wydania Fryderyka Chopina.

9. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci

10. Ustala się wpisowe w wysokości 30 euro (lub 120 zł). Uczestnicy z Polski są zwolnieni z tej opłaty. Wpisowe które należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Wszystko dla Muzyki
Bank: mBank
konto nr: 28 1140 2004 0000 3102 7677 2432
z dopiskiem "KONKURS CHOPINOWSKI"

11. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy nadesłać na KARCIE ZGŁOSZENIA wypełnionej czytelnie pismem drukowanym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
lub poczty tradycyjnej na adres:
Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara
ul. J. III Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów
Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć kserokopię potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz zdjęcie uczestnika

12. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2019 r. Przesłanie zgłoszenia po terminie uniemożliwi umieszczenie nazwisk uczestników w programie konkursu.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

14. W skład Jury Konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy a przewodniczącym Jury będzie prof. Andrzej Jasiński z AM w Katowicach

15. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nieodwołalny.

16. Prezentacje utworów Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów.

17. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.

18. O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury.

19. Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowane spotkanie uczestników konkursu z Jurorami, podczas którego Jurorzy będą mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi występów konkursowych oraz udzielić indywidualnych konsultacji.

20. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe.

21. Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.

22. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

23. Każdy uczestnik otrzyma program przesłuchań.

24. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewidziane są atrakcyjne nagrody

25. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania.

26. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie i włącznie z koncertem laureatów mogą być bez jakiejkolwiek odpłatności, za zgodą Komitetu Organizacyjnego, transmitowane przez radio, telewizję, Internet oraz rejestrowane, nagrywane, filmowane, fotografowane, a następnie rozpowszechniane przez upoważnione instytucje.

27. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału nieodpłatnie w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu. Program koncertu laureatów ustala Jury.

28. Kolejność uczestników zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące listy uczestników oraz godzinowego planu przesłuchań i prób będą zamieszczone na stronie internetowej konkursu www.pianocompetition.rzeszow.pl .


Dodatkowych informacji udziela kierownik Sekcji Fortepianu, tel. 600 808 511oraz sekretariat szkoły:
Telefon / fax: (17) 748 29 90; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, któremu przyświecają zasady szlachetnej rywalizacji, kultu wiedzy i umiejętności oraz pragnienie umacniania poczucia patriotyzmu w młodym pokoleniu Polaków i propagowania muzyki polskiej wśród ich rówieśników z Zagranicy

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com