"Portret Fryderyka Chopina", Luigi Islerok.  1842, kamea w jasnokremowym agacie "ISLER",  Muzeum Fryderyka Chopina

w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina 

[M/31],   foto - Waldemar Kielichowski

 

REGULAMIN

VI Międzynarodowego Podkarpackiego 
Konkursu Chopinowskiego 

Rzeszów, 10 - 12 mara 2022

DO POBRANIA:
Regulamin i program
 Karta zgłoszeniowa 
Karta zgłoszeniowa

 

1.     Organizatorami Konkursu są: Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie oraz stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki”.

2.     Konkurs odbędzie się w dniach 10 - 12 marca 2022 roku w Auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

3.   Celem konkursu jest popularyzacja muzyki naszego wielkiego rodaka-Fryderyka Chopina, a także:

 

        •   promocja młodych talentów i prezentacja ich umiejętności na forum międzynarodowym

        •   konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych

        •   nawiązywanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy uczniami fortepianu i nauczycielami

        •   uwrażliwienie dzieci i młodzieży na twórczość Chopina, ze szczególnym uwypukleniem tańców stylizowanych

4.  Konkurs jest przeznaczony dla młodych pianistów wszystkich narodowości – uczniów szkół muzycznych na poziomie podstawowym i średnim oraz uczących się indywidualnie.  Nie dopuszcza się do udziału w konkursie studentów wyższych szkół muzycznych.

5.     Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych:

kategoria 1               –  do 12 lat         ( urodzeni  10 marca   2010  i młodsi )     
kategoria 2               –  do 14 lat         ( urodzeni  10 marca   2008  i młodsi )     
kategoria 3               –  do 17 lat         ( urodzeni  10 marca   2005  i młodsi )     
kategoria 4               –  do 21 lat         ( urodzeni  10 marca   2001  i młodsi )     

6.     Każdy uczestnik może brać udział w konkursie tylko w jednej kategorii wiekowej. Dopuszcza się udział
w kategorii wyższej względem wieku uczestnika pod warunkiem wykonania utworów wymaganych
w wybranej kategorii.

7.     Dla wszystkich kategorii konkurs jest jednoetapowy.

8.     Uczestnicy zobowiązani są wykonać utwory wybrane z programu podanego przez organizatorów, przygotowane w oparciu o oryginalne wydania Fryderyka Chopina.

9.     Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.

10. Ustala się wpisowe w wysokości 35 euro (lub 150 zł). Uczestnicy z Polski są zwolnieni z tej opłaty.

      Wpisowe należy wpłacić na konto:

  Stowarzyszenie Wszystko dla Muzyki                                               

  Bank: mBank

  SWIFT: BREXPLPWMBK

 nr konta:  28 1140 2004 0000 3102 7677 2432
 z dopiskiem "KONKURS CHOPINOWSKI" 

11.  Zgłoszenia udziału w Konkursie należy nadesłać na karcie zgłoszeniowej wypełnionej komputerowo, lub czytelnie pismem drukowanym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub poczty tradycyjnej na adres:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara

ul. J. III Sobieskiego 15

35-002 Rzeszów

Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć

1).   Kserokopię potwierdzenia wpłaty wpisowego

2).   Zdjęcie uczestnika z przeznaczeniem do umieszczenia w folderze konkursowym. Wymagana jakość: 300 dpi (3,5 x 4,5 cm), (410x530 pikseli). Plik nie większy, niż 3 MB. Akceptowane formaty: .jpg, .pdf.

12. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2022 r.

13. Kolejność uczestników zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące listy uczestników oraz godzinowego planu przesłuchań i prób będą zamieszczone na stronie internetowej konkursu www.pianocompetition.rzeszow.pl .

14. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe.

15. Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące (dot. uczestników z Zagranicy)

16.  W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata  wpisowa nie podlega zwrotowi.

17. W skład Jury Konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy a  przewodniczącym Jury  będzie prof. Andrzej Jasiński z AM w Katowicach

18. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nieodwołalny.

19. Prezentacje utworów Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów.

20.  W każdej z kategorii Jury wybiera laureatów I, II i III miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. O przyznaniu poszczególnych miejsc decyduje punktacja Jury – obliczana jako średnia arytmetyczna indywidualnych punktacji poszczególnych jurorów. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.

21. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody.

22. Laureaci konkursu – uczniowie szkół muzycznych w Polsce – uzyskują uprawnienia określone odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

23. Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt.20, lub przyznać nagrody ex-aequo.

24. Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu oraz nauczycieli prowadzących.

25.  O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury.

26.  Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowane spotkanie uczestników konkursu i ich nauczycieli z Jurorami, podczas którego Jurorzy będą mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi występów konkursowych oraz udzielić indywidualnych konsultacji.

27. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału nieodpłatnie w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu. Program koncertu laureatów ustala Jury.

28.  Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie i włącznie z koncertem laureatów mogą być bez jakiejkolwiek odpłatności, za zgodą Komitetu Organizacyjnego, transmitowane przez radio, telewizję, Internet oraz rejestrowane, nagrywane, filmowane, fotografowane, a następnie rozpowszechniane przez upoważnione instytucje.

 

29.  Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania. 

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik Sekcji Fortepianu, tel. 504 235 301 oraz sekretariat szkoły:
Telefon / fax: (17) 748 29 90; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Informacje w języku angielskim, rosyjskim - tel. +48 508 269 407

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, któremu przyświecają zasady szlachetnej rywalizacji, kultu wiedzy i umiejętności oraz pragnienie umacniania poczucia patriotyzmu w młodym pokoleniu Polaków i propagowania muzyki polskiej wśród ich rówieśników z Zagranicy

 

1.     Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2022 r.

2.     Kolejność uczestników zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące listy uczestników oraz godzinowego planu przesłuchań i prób będą zamieszczone na stronie internetowej konkursu www.pianocompetition.rzeszow.pl .

3.     Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe.

4.     Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące (dot. uczestników z Zagranicy)

5.     W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata  wpisowa  nie podlega zwrotowi.

6.     W skład Jury Konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy a  przewodniczącym Jury  będzie prof. Andrzej Jasiński z AM w Katowicach

7.     Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nieodwołalny.

8.     Prezentacje utworów Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów.

9.     W każdej z kategorii Jury wybiera laureatów I, II i III miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. O przyznaniu poszczególnych miejsc decyduje punktacja Jury – obliczana jako średnia arytmetyczna indywidualnych punktacji poszczególnych jurorów. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.

10. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody.

11. Laureaci konkursu – uczniowie szkół muzycznych w Polsce – uzyskują uprawnienia określone odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

12. Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt.20, lub przyznać nagrody ex-aequo.

13. Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu oraz nauczycieli prowadzących.

14. O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury.

15. Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowane spotkanie uczestników konkursu i ich nauczycieli z Jurorami, podczas którego Jurorzy będą mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi występów konkursowych oraz udzielić indywidualnych konsultacji.

16. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału nieodpłatnie w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu. Program koncertu laureatów ustala Jury.

17. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie i włącznie z koncertem laureatów mogą być bez jakiejkolwiek odpłatności, za zgodą Komitetu Organizacyjnego, transmitowane przez radio, telewizję, Internet oraz rejestrowane, nagrywane, filmowane, fotografowane, a następnie rozpowszechniane przez upoważnione instytucje.

18. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com